Informácia o ochrane osobných údajov

Peek & Cloppenburg kladie veľký dôraz na ochranu osobných údajov a zaväzuje sa dodržiavať zákonné ustanovenia o ochrane osobných údajov. Keď navštívite našu webovú stránku, nie je nutné, aby ste uvádzali údaje o svojej osobe. Pokiaľ jednotlivé funkcie a služby ponúkané prostredníctvom našej webovej stránky vyžadujú uvedenie osobných údajov, ich uloženie a ďalšie použitie, budete na to vopred osobitne upozornení a informovaní. Môžete svoj prehliadač nastaviť tak, aby Vás vopred informoval o uložení cookies. Cookies môžete prijať, ale tiež úplne odmietnuť. Odmietnutie cookies potom môže v určitých prípadoch technicky viesť k obmedzeniu funkčnosti našej webovej stránky.

Na tejto webovej stránke sa pomocou technológií spoločnosti etracker GmbH (www.etracker.com) zbierajú a ukladajú údaje na marketingové a optimalizačné účely. Z týchto údajov sa vytvárajú pod pseudonymom užívateľské profily. Na to je možné použiť cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú lokálne do medzipamäti internetového prehliadača návštevníka stránky. Cookies umožňujú opätovné rozpoznanie internetového prehliadača bez vytvorenia vzťahu k osobe. Údaje získané pomocou technológií etracker sa bez súhlasu dotknutej osoby nepoužívajú na osobnú identifikáciu návštevníka webovej stránky a nespájajú sa s osobnými údajmi prostredníctvom nositeľa pseudonymu. Toto získavanie a ukladanie údajov sa dá kedykoľvek zakázať s účinnosťou pre budúcnosť.

So všetkými otázkami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov sa môžete obracať na zodpovedného pracovníka pre ochranu osobných údajov spoločnosti Peek & Cloppenburg KG:

Osoba poverená ochranou údajov
Mechelgasse 1
A-1030 Wien
ochrana-udajov@peek-cloppenburg.sk

Pokyny pre ochranu údajov

Peek & Cloppenburg s.r.o. prikladá veľkú dôležitosť ochrane osobných údajov a zaväzuje sa dodržiavať zákonné ustanovenia o ochrane osobných údajov.
Súhlasom s poskytnutím uvedených osobných údajov spoločnostiam Peek & Cloppenburg s.r.o., so sídlom PARK ONE, Námestie 1. mája 18, Bratislava 811 06, Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf, so sídlom Berliner Allee 2, 40212 Düsseldorf, Spolková republika Nemecko, a Fashionation Online KG, so sídlom Mechelgasse 1, 1030 Wien, Rakúsko, udeľujete svoj výslovný súhlas k tomu, aby Vami poskytnuté osobné údaje boli v nižšie uvedenom rozsahu (až do odvolania) týmito spoločnosťami spracované, a to na nižšie uvedené účely.

1. Spracovanie Vašich údajov na realizáciu programu zákazníckych kariet P&C

V rámci programu zákaznícke karty P&C budeme spracovávať (t.j. najmä zhromažďovať, uchovávať a ďalej vyhodnocovať) Vaše osobné údaje ako: meno, priezvisko, údaj pohlaví a korešpondenčná adresa. Pre realizáciu programu zákazníckych kariet P&C potrebujeme Váš výslovný súhlas s uvedeným spracovaním osobných údajov.
Uvedenie dátumu narodenia je dobrovoľné. Kvôli prípadným spätným otázkam nám taktiež môžete poskytnúť svoje telefónne číslo. Pokiaľ si želáte zasielať e-mailom bulletin P&C, je potrebné, aby ste uviedli aj Vašu e-mailovú adresu.
Keď použijete svoju zákaznícku kartu P&C, vyhľadáme, spracujeme a použijeme prevádzkové údaje zákazníka. To sú údaje na Vašom pokladničnom bloku: spôsob platby, číslo zákazníka, dátum, miesto, predmet a hodnota obratu Vašich nákupov.
Všetky uvedené údaje budú spracované výhradne pre účely programu zákaznícke karty P&C, t.j.

2. Spracovanie Vašich údajov na účely vlastného prieskumu trhu a reklamy

Spracovanie Vašich osobných údajov na účely vlastného prieskumu trhu a reklamy (žiadna telefonická reklama) sa uskutoční len vtedy, pokiaľ nám k tomu dáte Váš výslovný súhlas.
Pre účasť na programe zákazníckych kariet P&C je potrebný Váš súhlas s použitím Vašich prevádzkových údajov zákazníka a karty na účely vlastného prieskumu trhu. Účasť na programe zákazníckych kariet P&C je možná aj bez súhlasu s reklamou.
Vaše nižšie uvedené údaje použijeme na plánovanie nových výhodných akcií, aby sme ich mohli prispôsobiť Vašim osobným záujmom a požiadavkám. S Vaším súhlasom použijeme Vaše prevádzkové údaje zákazníka a karty aj na účely individualizovanej reklamy poštou týkajúcej sa produktov, výhodných akcií a ponúk(nie telefonickej reklamy).
Bez Vášho predchádzajúceho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje poskytnuté tretím osobám.

3. Odvolanie súhlasu

Súhlas s ukladaním a používaním Vašich osobných údajov je platný až do jeho odvolania. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať voči Peek & Cloppenburg s.r.o., Park ONE, Nám.1. mája 18, 811 06 Bratislava 4, a/alebo Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf, Berliner Allee 2, D-40212 Düsseldorf, a/alebo Fashionation Online KG, Mechelgasse 1, A-1030 Wien. Pri odvolaní súhlasu s reklamou je účasť na programe zákazníckych kariet P&C naďalej možná. Pri odvolaní súhlasu s vlastným prieskumom trhu nie je účasť na programe zákazníckych kariet P&C, žiaľ, ďalej možná.

V prípade otázok týkajúcich sa ochrany údajov sa môžete obrátiť na Peek & Cloppenburg s.r.o.:

Peek & Cloppenburg s.r.o.
Park ONE, Nám.1. mája 18,
811 06 Bratislava 4
ochrana-udajov@peek-cloppenburg.sk

Mapa stránokOchrana osobných údajov Odtlačok
spät